KonstTriangeln


Trosabygdens konstföreningVill du ställa ut på KonstTriangeln i påsk 2020?


Som ny deltagare är du välkommen att ansöka om deltagande under december och januari månad.


Förutsättningen är att du har anknytning till Trosa, genom boende, sommarboende eller uppväxttid.


Utställningsavgift är kronor 700:-.


Skicka ett mejl till maud@bosson.org med följande innehåll:


- Namn, e-postadress, telefonnummer.

- Konstnärlig bakgrund som utbildning, utställningar eller liknande

- Beskriv vilken typ av konstverk du framställer

- Bifoga bilder på tre av dina verk


KonstTriangelns arbetsgrupp tar sedan ställning till om du kan delta.

Uppdaterad

22 feb 2020

PG