Från föreningen


Aktuellt från Föreningen:

Årets årsmöte ställdes in pågrund av rådande läge och för att förhindra smittspridning enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


Information om nya styrelsen finns under fliken ”styrelsen”. Vi har haft ett konstituerande styrelsemöte och ser fram mot att starta upp vår verksamhet igen när så blir möjligt.