Startsida


Trosabygdens konstförening


Föreningen bildades 1996. Medlemsantalet har under åren ökat och är nu ca 230.


Föreningen vill verka för ökat intresse och engagemang för konst och konstupplevelser.


På agendan står också önskemål om utställningslokal samt ökad studieverksamhet i konst.


Föreningen arrangerar:

  • Utställnings- och studiebesök hos konstnärer
  • Konstresor
  • Konstutställningar, föreläsningar och diskussionsaftnar
  • KonstlotteriNya medlemmmar hälsas varmt välkomna!

(Klicka på "Bli medlem" i menyn till vänster)