Program

 

Trosabygdens konstförening

Program 2018

 

Höstprogrammet är nu publicerat, läs programmet här!

 

För våra resor och arrangemang gäller följande villkor om inget annat anges:

 

Betalning av föredrag och föreläsningsserier sker via inbetalning till föreningens PlusGirokonto med 607 16 39-6. I mån av plats kan betalning ske kontant vid före­läsningstillfället.

 

Anmälan till endagsresor görs genom inbetalning av hela resekostnaden till före­ningens PlusGirokonto 607 16 39-6. Återkoppling på anmälan sker endast när resan är fulltecknad och man finns på väntelista. Om man har funderingar rekommenderas att man tar kontakt med respektive kontaktperson för den aktuella resan.

 

Anmälan till flerdagsresor görs genom inbetalning av kr 500 (anmälningsavgift) per deltagare till föreningens PlusGirokonto 6071639-6. Resterande summa ska vara inbetald till föreningens konto senast 45 dagas före avresa. Vid flerdagsresor skickas alltid bekräftelse på anmälan och besked om eventuell väntelista.

 

Princip vid anmälan: Först till kvarn gäller. Föreningens kassör registrerar inbetalningsdatum och meddelar programansvarig.

 

Vänligen notera att din anmälan är bindande. Föreningen tar ut kostnader som vi inte kan komma ifrån.

 

Avbeställningsförsäkring kan tecknas genom konstföreningens försorg för både en och flerdagsresor. Anmälan om försäkring ska meddelas och inbetalas samtidigt med rese­kostnaden.