Program

 

Trosabygdens konstförening

Program 2016

 

Via den här länken kommer du till akuellt program

 

Via den här länken kan du läsa om resan i aug 2016.

 

För våra resor och arrangemang gäller följande villkor om inget annat anges:

 

Betalning av föredrag och föreläsningsserier sker via inbetalning till före­ningens Plus Girokonto med nr. 607 16 39-6. I mån av plats kan betalning ske kontant vid föreläsningstillfället.

Anmälan till endagsresor görs genom inbetalning av hela resekostnaden till före­ningens Plus Girokonto nr. 607 16 39-6.i

 

Anmälan till flerdagsresor görs genom inbetalning av anmälningsavgiften 500 kr. per deltagare till föreningens Plus Girokonto nr 607 16 39-6. Resterande summa ska vara inbetald till föreningens konto senast 45 dagar före avresa. Vid avbokning sker ingen återbetalning av anmälningsavgiften om inte någon annan finns som övertar platsen.

 

Princip vid anmälan: Först till kvarn gäller. Föreningens kassör registrerar in­betal­ningsdatum och meddelar programansvarig, som bekräftar deltagandet.

Vänligen notera att din anmälan är bindande. Föreningen tar ut ersättning för de kost­nader, som vi inte kan komma ifrån.

 

Om våra resor är fulltecknade vid inbetalningstill­fället sker återbetalning av hela beloppet efter resans genom­förande.

 

För flerdagsresor kan avbeställningsförsäkring tecknas genom föreningens försorg. Önskemål om försäkring och inbetalning av försäkringspremie ska ske i samband med slutbetalning av resan. För år 2016 kostar sådan avbeställnings­försäkring 100 kr. per person.

 

Välkomna till våra evenemang önskar styrelsen