Bli Medlem

 

Trosabygdens konstförening

Bli medlem!

Ge dig själv chansen till varierande konstupplevelser genom medlemskap i vår Konstförening.

 

Avgift 2018:

 

Medlemsavgift för enskild medlem är 175:-/år.

För familj om 2 personer är avgiften 300:-/år

 

Anmälan om medlemskap görs genom att betala in avgift enligt ovan till föreningens PlusGirokonto 607 16 39-6 med uppgift om namn, adress, tfn.nr samt det kalenderår betalningen avser.

 

Om du har e-postadress maila den och andra kontaktuppgifter till vår medlemssekreterare Inger Svensson.betessvensson@icloud.com