Från föreningen

 

Trosabygdens konstförening

Aktuellt från Föreningen:

Trosabygdens konstförening inbjuder till:

 

Föreläsning om Lena Cronqvist - Torsdagen den 25 januari kl. 18.30

 

Nina Weibull, fil dr i konstvetenskap föreläser om Lena Cronqvist, som är en av Sveriges mest kända konstnärer. Nina Weibull har disputerat på Lena Cronqvists konstnärskap.

Plats: Pensionärernas hus. Kostnad: 100 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar.

 

Anmälan senast den 18 januari sker genom inbetalning av avgiften till föreningens PlusGirokonto nr. 607 16 39-6. I mån av plats kan kontant betalning göras vid föredragstillfället.

Vid ev. frågor kontakta Ulla Kronnäs, mobil: 070 625 20 16, e-post: ulla.kronnas@telia.com

Se vidare under Program.

 

Under fliken Program kan du också läsa konstföreningens fullständiga vårprogram.